Lipiec 25th, 2012

Kruszywa drogowe potrzebne do budowania dróg

Budownictwo, by admin.

Nasze drogi nie budują się same i z niczego, bo do ich budowy wykorzystywane jest bardzo wiele materiałów i sprzętu, a także ludzi, którzy muszą niektóre prace wykonywać, bo praca maszyn i innych urządzeń to często za mało. Doskonałym przykładem materiału, który jest wykorzystywany są kruszywa drogowe, które wykorzystywane są powszechnie przy budowie drogi i mogą nam służyć na co najmniej kilka jej warstw w zależności od swojego rodzaju i wielkości poszczególnych ziaren. Oczywiście, jak niemal wszystko rozróżniamy kruszywa drogowe naturalnego pochodzenia, jak i te sztuczne, które także mogą zostać wykorzystane przy budowie drogi. Bardzo często to sposób wydobycia decyduje o tym czy kruszywa drogowe mogą zostać zakwalifikowane jako te naturalnego pochodzenia czy te sztuczne z tym, że ważne jest to skąd dokładnie pochodzą i jakie mają właściwości, co pozwala nam określić na co dokładnie mogą zostać użyte.

Na pewno ważna jest ich wysoka jakość, a wraz z nią parametry techniczne, które posiadają, bo kruszywa drogowe to materiał sypki, który rzadko kiedy cechuje się wysokim wchłanianiem wilgoci wręcz przeciwnie nasiąkliwość ta jest bardzo niska, co sprawia, że nadają się one do określonych celów. Wiadomo, że nasze drogi zawsze są narażone na wszystkie możliwe warunki atmosferyczne czyli śniegi, mrozy, deszcze, wiatry czy upały lub połączenie kilku tych czynników, dlatego ważne jest, aby materiał jaki z jakiego są budowane i to na etapie wszystkich warstw był najwyższej jakości, bo tylko to zagwarantuje nam, ze nasza droga przetrwa znacznie dłużej niż tylko jeden czy dwa sezony zimowe. Niestety zbyt często właśnie na materiale szukana jest oszczędność i to mimo tego, że musi, a przynajmniej powinien on spełniać parametry określone w normach krajowych i innych dokumentach prawnych, co po stanie naszych dróg poddajemy w wątpliwość. Z własnego życia wiemy, ze niektóre odcinki dróg są niemal co roku naprawiane czy remontowane i to niemal w tym samych miejscach, a co jest tego powodem pozostaje dla nas tajemnicą, której chyba osobom całkowicie w to niezaangażowanym czy raczej osobiście nigdy nie uda się dowieść czy dowiedzieć. Zakup kruszywa drogowego też nie jest rzeczą trudna, ale wszystko zależy od tego, co dokładnie potrzebujemy i w jakiej ilości, bo nie każdy rodzaj jest sprzedawany  w takich ilościach jakie potrzebne by nam były tylko na prywatny użytek, gdyż dowóz do klienta takiej partii towaru byłby po prostu nie zyskowny.

Autor: http://www.slagrecycling.com.pl

Back Top

Comments are closed.