Sierpień 7th, 2012

Długa historia folii

Bez kategorii, Budownictwo, by admin.

folie Folie są wynalazkiem z grupy tworzyw. Choć nie wszystkim słowo tworzywo sztuczne kojarzy się dobrze, wątpliwości nie może budzić potrzebność i praktyczność tego odkrycia. W czasach epoki industrialnej wraz z wynalazkiem maszyny parowej, nastąpił znaczny rozwój techniki. Początkowo powstawały fabryki, których urządzenia i nowowieczne maszyny miały zastępować ręce człowieka i znacznie przyspieszać proces produkcji, do takich dziedzin na pewno należał przemysł włókienniczy.

Początkowo moce przerobowe skupiały się na obróbce materiałów naturalnych bawełny i lnu, w czasach późniejszych, co wiązało się z rozwojem chemii zaczęto dokładać sztuczne dodatki tak aby otrzymywany produkt był wytrzymalszy i oczywiście tańszy. Początki przemysłu farmaceutycznego sięgają podobnych czasów. Początkowo farmaceutyki produkowane były jako ekstrakty znanych substancji leczniczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W czasach późniejszych w związku eksperymentami chemicznymi i medycznymi powstawały chemiczne odmiany znanych substancji. Jednym z pierwszych leków była aspiryna. Folie plastikowe i metalowe również powstały jako wytwór przemysłu. Rozwój metalurgii pozwolił na otrzymanie coraz różniejszych wytworów ludzkiej wyobraźni z czasem kiedy człowiek opatentował coraz więcej metod produkcji takich jak hartownie stali, proces galwanizacji czy walcowanie, otrzymywane produkty miały coraz lepsze osiągi w dziedzinie wytrzymałości. Rozwój sztuki produkcji tworzyw jest najbardziej związany z postępem branży petrochemicznej. To właśnie z produktów odpadowych procesu rafinacji ropy naftowej powstaje najwięcej produktów. Swoja drogą rozwój naftownictwa również datowany jest na podobny czas co cała epoka przemysłowa, a tak na marginesie Malo kto wie że proces rafinacji przeprowadził polski uczony i chemik Ignacy Łukasiewicz. Polietylen i polipropylen to koronne substraty do produkcji plastiku. Przemysł oponiarski również ma sporo do zawdzięczenia reaktorom destylacyjnym w rafineriach. Gdyby nie odkrycie nowych co prawda sztucznych substancji chyba nie było by możliwości niektórych z nich zastępować produktami pochodzenia roślinnego.

Wiele dziedzin codziennego życia rozwinęło się dzięki wynalazkom dawnych i współczesnych odkrywców. Wiele odkryć ściśle wiąże się z powstaniem przemysłu. Trudno zatem jednoznacznie ocenić ich powstanie jako dobre czy złe. Jednak przedmioty takie jak folie, szyby czy elementy metalowe są na pewno niezwykle pożyteczne.

Back Top

Comments are closed.